Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Rowdec Contracting BV – 2018
KvK 37112173
Dit is de Privacyverklaring van Rowdec Contracting BV. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over hoe wij met u gegevens/privacy omgaan, dan kunt u ten alle tijde contact opnemen.


gswart@rowdec-contracting.nl
06 – 46346486

1. Rowdec Contracting BV verwerkt, met uw toestemming, persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

– Om contact met u, als opdrachtgever, te kunnen opnemen en voor het uitvoeren van onze overeenkomst(en)
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en voor het bijhouden van onze (financiële) administratie
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

2. Wij delen normaal gesproken geen persoonsgegevens met derden. Uitzonderingen hierop zijn;

– Wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft
– Indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
– Wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst

Het delen van persoonsgegevens gebeurt daarbij enkel binnen de EU.

3. De persoonsgegevens worden minimaal gedurende de looptijd van een overeenkomst of actief contact bewaard en tot maximaal 5 jaar daarna.

Uitzondering hierop is wanneer een langere bewaartermijn noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

4. Bij het bezoeken van de website van Rowdec Contracting BV worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Ook maken wij geen gebruik van cookies.

5. Wilt u dat wij uw gegevens eerder verwijderen dan in artikel 3 staat aangegeven, dan kunt u altijd een verzoek indienen bij Rowdec Contracting BV. U kunt ook contact met ons opnemen als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Rowdec Contracting BV